PROJEKTEERIMINE

pro_01Meie poolt koostatud eramute projektikausta jaoks koostame plaanid, lõiked, vaated, seletuskirja, asendiplaani, 3D joonised ja kooskõlastame projekti Päästekeskusega, vajadusel ka Keskkonnateenistuse ning Tervisekaitsega jmt. Projekti kooskõlastamisega krundi  piirinaabritega saate kindlasti ka ise hakkama, vajadusel aitame.

Palkhoonete projektikaustad sisaldavad lisaks eelpool mainitud joonistele ja seletuskirjale ning kooskõlastustele ka avadega ja avadeta plaane,  avadega ja avadeta seinalaotisi, palkide kujujooniseid ja koguseid. Hoone ehitamiseks kuluva puitmaterjali kogus on välja toodud tihumeetrites ja jooksvates meetrites. Meie poolt koostatud projekti alusel on võimalik tellida kas freespalkmaja või käsitööpalkmaja.Teeme tihedat koostööd peamiselt käsitööpalkmaja ehitusega tegeleva ettevõttega OÜ Hiiesalu Grupp.

 

Soovi korral võite meie käest saada ka eriosade (veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolu ning konstruktsioonide) projekte.

 

pro_02Soovitame Teil pöörduda meie poole juba siis, kui olete endale mõned krundid välja valinud, kuid ei suuda otsustada, millist nendest eelistada. Selgitame Teile kruntide positiivseid ja negatiivseid külgi ning aitame Teil otsust langetada. Tähelepanelik eeltöö lähteandmetega väldib olukorda, kus ostetud krundile ei saa kavandatud hoonet ehitada liiga väikese ehitusala või kommunikatsioonide kaitsetsoonide tõttu.

 

Kui Teil on krunt juba olemas, siis soovitame enne valla- või linnavalitsusest projekteerimistingimuste hankimist pöörduda meie poole, et koos kokku panna lähteülesanne või eskiis, siis on ametnikel parem ülevaade kavandatavast ehitisest ning sellest lähtuvalt antakse ka Teie soovidega kooskõlas olevad projekteerimistingimused.